ثبت برند 
برای ثبت برند و علامت تجاری لاتین حتما باید کارت بازرگانی و یا حق عضویت اتاق بازرگانی که به آن کارت عضویت اتاق گفته می شود به صورت حقیقی و یا حقوقی داشته باشید.

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ارئه مدارک، کارت عضویت در اتاق بازرگانی را دریافت و از مزایای آن بهرمند شوند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته به این نوع مشاغل فعالیت دارند می توانند با رعایت شرایط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عضویت آنها دربیایند.

برای ثبت برند و علامت تجاری لاتین در کنار جواز تاسیس و یا جواز کسب نیاز به کارت بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق بازرگانی می باشد که برای ثبت برند حقیقی کارت عضویت به صورت حقیقی و ثبت برند به صورت حقوقی کارت عضویت به صورت حقوقی مورد تائید سازمان مالکیت معنوی می باشد و همین طور کارت بازرگانی نیز به صورت حقیقی و یا حقوقی کاربرد دارد.

در نظر داشته باشید از مزایای عضویت در اتاق بازرگانی شرکت در سمینارها، همایش های سازمان و همین طور شرکت در رای گیری ها نیز می باشد و همین طور برای هر شهر یا شهرستانی حق عضویت در همان اتاق برای افراد حقیقی و یا حقوقی دریافت خواهد شد. پیش از دریافت کارت عضویت اتاق حتما شهرستان محل اشتغال خود را به کارشناسان اطلاع دهید و در نظر داشه باشید که کارت عضویت و کارت بازرگانی برای هر فرد تنها یکبار به نام آن شخص صادر می شود.

الزامات:

داشتن حداقل ۲۳ سال سن برای اشخاص حقیقی، گواهی عدم سو پیشینه، ارائه عکس ۴*۳ تمام رخ جدید، امضای تعهدنامه و پرداخت حق عضویت.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی:

اصل فرم منشور عضویت امضا شده توسط مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره.

اصل کارت ملی مدیرعامل (در صورت داشتن تغییرات در شناسنامه ارائه کپی تمامی صفحات شناسنامه الزامی است).

اسکن و بارگذاری عکس (تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید).

اصل کارت پایان خدمت و یا برگه معافیت دائمی برای آقایان (بیشتر از ۵۰ سال معاف از خدمت می باشند).

جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و یا سایر مدارکی که فعال اقتصادی بودن متقاضیان را تایید می نماید.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت اشخاص حقوقی:

اصل فرم منشور عضویت امضا شده توسط مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره.

اصل کارت ملی مدیرعامل (در صورت داشتن تغییرات در شناسنامه ارائه کپی تمامی صفحات شناسنامه الزامی است).

اسکن و بارگذاری عکس (تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید).

کپی روزنامه رسمی تاسیس و روزنامه کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ.

اصل کارت پایان خدمت و یا برگه معافیت دائمی برای آقایان (بیشتر از ۵۰ سال معاف از خدمت می باشند).

ارائه پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل معتبر (صرفا برای شرکت های حمل و نقل).

جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و یا سایر مدارکی که فعال اقتصادی بودن متقاضیان را تایید می نماید.