موضوعات و مدارک لازم جهت ثبت تجاری

مدارک لازم جهت ثبت تجاری

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله نکاتی در خصوص موضوعات و مدارک لازم جهت ثبت تجاری در اختیار شما قرار می دهد.

موضوعات و مدارک لازم جهت ثبت تجاری

موارد و موضوعاتی که می بایست برای ثبت تجاری به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی منعکس شود شامل موارد زیر می باشد :

    نام و نام خانوادگی بازرگان
    تاریخ و مکان تولد بازرگان
    شماره شناسنامه و محل صدور آن
    تابعیت بازرگان
    تاریخ اشتغال به تجارت
    نوع کالا یا مصنوعات مورد تجارت
    میزان دارایی ( در شرکت های تجاری )
    نوع تجارت ( واردات ، صادرات یا هردو )
    قلمرو و رشته تجارت ( داخلی – خارجی یا هر دو )
    تاریخ ورود به ایران و شماره و تاریخ پروانه اقامت تاجر درصورتی که تاجر تبعه خارجی باشد .

لازم به ذکر می باشد تاجر وظیفه دارد پس از انجام تشریفات ثبت تجاری ، شماره ثبت را روی اوراق تجاری خود نظیر سیاهه تجاری ( فاکتور ) سربرگ مکاتبات ، قبض صندوق ، قبض انبار ، آگهی تبلیغاتی، بروشور ، کاتالوگ و … چاپ و استعمال نماید .